Gerstmann syndrom (vinkelarteriesyndrom): årsaker, symptomer, behandling

I tilfelle skade på parietallappen i hjernen, utvikler pasientene den såkalte Gerstmanns syndrom. Sykdommen kan forekomme i alle aldre. På grunn av at det i løpet av sin tid er bl.a. vanskeligheter med å lese og telle kan forringe pasientenes liv. Selv om det ikke finnes noen metoder for behandling av det kausale Gerstmann-syndromet, bør sykdommen ikke undervurderes - det er mulig å forbedre pasientens daglige funksjon.

Gerstmanns syndrom ble beskrevet i 1924. Navnet kommer fra oppdageren av sykdommen - den amerikanske nevrologen Josef Gerstmann. Andre begreper som denne enheten kalles for, er vinkelgyrussyndrom og vinkelgyrussyndrom. Sykdommen kan forekomme hos både voksne og barn.

Gerstmanns syndrom: årsaker

Hos voksne forekommer Gerstmanns syndrom som et resultat av skade på parietallappen på den dominerende halvkulen (hos de fleste er det venstre hjernehalvdel). Denne typen skade kan generere både skader og prosesser relatert til cerebral iskemi - et hjerneslag som involverer hjernens parietallapp kan føre til utvikling av Gerstmanns syndrom.

Selv om det bare er noen få beskrivelser av dette, er det kjent at vinkelarteriesyndrom forekommer hos barn. Som hos voksne er det vanligvis mulig å bestemme årsaken til denne tilstanden, men hos barn er dette vanligvis ikke mulig. Det sies da om utviklingsformen for Gerstmanns syndrom. Et interessant aspekt er at sykdommen oppstår uavhengig av pasientens intellekt - forekomsten av syndromet er rapportert hos barn med høy, middels og lav intelligens.

Gerstmanns syndrom: symptomer

De dominerende plagene som oppstår hos pasienter med Gerstmanns syndrom er:

  • agraphia / dysgraphia (manglende evne eller vanskeligheter med å skrive),
  • akalkulia (ulike problemer med telling og andre matematiske aspekter),
  • manglende evne til å skille høyre og venstre side fra hverandre,
  • finger agnosia (manglende evne til å identifisere individuelle fingre - både i seg selv og i andre mennesker).

Et mindre typisk, men også mulig symptom på vinkelgyrussyndrom er afasi, som består i vanskeligheter med å snakke, men også i nedsatt forståelse av andres tale.

Hos barn er symptomene på Gerstmanns syndrom generelt de samme som hos voksne. Problemet blir vanligvis lagt merke til når barnet begynner på skolen. De kan oppleve vanskeligheter med å telle og skrive, i tillegg (som skiller barndomsformen fra vinkelarteriesyndromet som forekommer hos voksne), kan barn utvikle apraksi (en lidelse relatert til nedsatt ytelse av presise bevegelser - et barn med apraksi vil ha vanskeligheter, for eksempel når man tegner om). kompleks geometrisk figur).

Gerstmanns syndrom: diagnose

Diagnosen av Gerstmanns syndrom stilles på grunnlag av pasientens klager og ved å oppdage endringer i bildebehandlingene som er karakteristiske for denne sykdommen.Når det gjelder magnetisk resonansbilder, er det mulig å visualisere iskemiske forandringer i vinkelgyrusen i parietallappen i hjernen.

Gerstmanns syndrom: behandling

Det er ingen årsaksbehandling for Gerstmanns syndrom. Interaksjoner som taletrening kan implementeres hos pasienter, som er å forbedre deres kommunikasjonsevner.

For barn med vinkelarteriesyndrom er det viktig å støtte dem så mye som mulig under skolegangen. For ikke å motvirke et slikt barn fra å lære, er det mulig å støtte dem, for eksempel ved å utstyre dem med en kalkulator.

Gerstmanns syndrom: prognose

Hos de fleste voksne med Gerstmanns syndrom avtar intensiteten av sykdommens symptomer med tiden (sannsynligvis på grunn av at andre sentre av dette organet overtar rollen som den ødelagte regionen i hjernen). Situasjonen til barn med vinkelarteriesyndrom er mindre gunstig - symptomene deres avtar ikke, men de tilpasser seg sine egne begrensninger som følge av sykdommen.

Tags:  Psykologi Medisiner Sjekk Ut 

Interessante Artikler

add