kloning


definisjon


Kloning er den kunstige multiplikasjonen (in vitro, det vil si i et test- eller laboratorierør) av en celle eller et gen. Den brukes til å overføre den genetiske informasjonen (DNA) til et individ til en celle og fremme dens multiplikasjon i et passende kulturmedium. Denne genetiske manipulasjonen gjør det mulig å få en serie celler i alle aspekter som er identiske med den opprinnelige cellen: klonene. Den første kloning av et pattedyr i verden ble utført i 1996 i Skottland. Denne sauen, kalt Dolly, er den perfekte kopien til en annen sau. Kloning av mennesker innebærer transplantasjon av kjernen til en celle i en annen celle kalt mottakeren, til hvilken dens opprinnelige kjerne er fjernet. Med denne metoden vil de genererte cellene ikke være strengt identiske med den opprinnelige cellen, siden den genetiske arven til mottakercellen også vil gripe inn. De klonede celler vil imidlertid være relativt like med basecellen. Det er dette siste punktet som reiser mange etiske problemer, fordi det er umulig å på forhånd forutsi de resultatene vi vil oppnå nettopp fordi mottakercellen delvis kan modifisere den genetiske arven som er implantert.

målsettinger


Takket være kloning er det mulig å få flere kopier av nøyaktig lignende celler fra en. Dette gjør det mulig for biologi å studere bakterier, for eksempel å reprodusere dem i stort antall med identiske egenskaper. I biologi tillater kloning produksjon av vaksiner, multipliserer antigenene som vil bekjempe virus. Kloning kan tillate befruktning in vitro i fremtiden. Det vil tillate oss å overføre en genetisk arv til en celle som senere ville bli implantert i livmoren til en surrogatmor som ville sikre utviklingen av denne nyopprettede nye cellen til fødselen av en komplett organisme. Bruken av kloning fra et terapeutisk synspunkt er også planlagt i fremtiden. En person som har utgjort en genetisk database, i tilfelle ødeleggelse av cellene sine, kunne rekonstituere dem fra sine egne celler. Tags:  Sjekk Ut Annerledes Diett-Og-Ernæring 

Interessante Artikler

add