Endringen fra vintertid til sommertid


Overgangen til sommertid til vintertid forårsaker en tidsforsinkelse som forårsaker en forstyrrelse av den biologiske klokken, spesielt hos barn, eldre, personer som har søvnforstyrrelser og de som lider av en eller flere patologier eller som presenterer en psykologisk skjørhet.

I følge flere vitenskapelige studier vil en tidsendring være mer forstyrrende for den biologiske rytmen enn tidsforsinkelsen for en tur.

Ifølge en studie vil forbruket av medisiner, spesielt smertestillende midler, øke endringen av den biologiske klokken med 19% på grunn av tidsendringen.

De observerte symptomene på en tidsforsinkelse

  • Søvnforstyrrelser
  • Matlyst-modifikasjoner.
  • Humørmodifikasjoner
  • Konsentrasjonsvansker og arbeid.

Hvordan forberede jeg seg til tidsendringen?


Å sove fredelig, tilpasse seg gradvis, legge seg tidligere, sove mer og for visse mennesker å endre arbeidstempoet kan bidra til å tilpasse tempoet fra vintertid til sommertid.Tags:  Ordliste Skjønnhet Psykologi 

Interessante Artikler

add