hemofili

  • Hemofili er en arvelig sykdom i blodpropp, på grunn av en genetisk abnormalitet.
  • Hemofili er en hemoragisk sykdom forårsaket av mangel på et koagulasjonsprotein, normalt til stede i plasma.
  • Denne sykdommen arves på en arvelig måte fra foreldre til barn.
  • Personen med hemofili har ikke mer blødning enn en person som ikke har hemofili, men når de dukker opp, blør de lenger.
  • Faktisk er hemostase, den fysiologiske prosessen der en blødning avbrytes, ikke fullført.
Tags:  Familie Ordliste Psykologi 

Interessante Artikler

add