Barn drept av forurensning

Mer enn en halv million barn dør på grunn av forurensning, ifølge WHO.

Les på portugisisk

(Health) - Verdens helseorganisasjon (WHO) har publisert en rapport som avslører at hvert år 595 000 barn under femten år dør over hele verden på grunn av luftforurensning de er utsatt for.

Dette FN-byrået anslår at 93% av de under 15 år (1, 8 milliarder barn totalt) puster inn forurenset luft hver dag . Den generelle beregningen avslører at det registreres syv millioner dødsfall hvert år på grunn av forurensning.

De fleste forekommer før fylte fem år, en aldersgruppe som utgjør 91, 2% av disse dødsfallene (543 000 barn). De resterende 52.000 postene finner sted mellom fem og femten år. Disse tallene skyldes at yngre barn puster mer intenst, og dermed absorberer større mengder miljøgifter.

Ifølge den britiske avisen Tags:  Familie seksualitet Helse 

Interessante Artikler

add