DEN NYE FORMEN FOR INSULIN GLARGIN BLIR Nå REFUNDERT
Main / Nyheter / 2020

Den nye formen for insulin glargin blir nå refundertRedaksjonens
Polsk kardiologi - vi har grunner til å være stolte
Polsk kardiologi - vi har grunner til å være stolte
Den langtidsvirkende insulinanalogen (insulin glargin 300 U / ml) får allerede refusjon til pasienter med type 1-diabetes, noen pasienter med type 2-diabetes og diabetes av kjent årsak. Det er basalinsulin, neste generasjons glargin 24-timers insulin