Hva som forårsaker stamming

En studie har bekreftet at stamming er et problem med hjerneutviklingen.

- Endringer i utviklingen av hjernekretsløp relatert til tale, oppmerksomhet og følelser kan være årsaken til stamming. Jo større avvik, jo mer stamming, ifølge en studie utført av Institute of Mind in Development ved Pediatric Hospital i Los Angeles, USA.

Denne nye studien om stamming brukte for første gang en metode som kalles magnetisk resonansspektroskopi (ERM) for å skaffe bilder av hjernen til 47 barn og 47 voksne som stammet og andre som ikke gjorde det. ERM-bilder tillot forskere å vite tettheten av nervevev i hjernekretser som ikke hadde utviklet seg normalt.

Selv om studien ikke har oppdaget noe nytt om stamming (tidligere forskning hadde også etablert en sammenheng mellom stamming og følelser som angst), bekrefter ny informasjon om hjernen oppnådd med ERM-teknikken at stamming ikke er en nevropsykiatrisk lidelse, som det ble antatt, men en forstyrrelse i hjerneutviklingen, siden åtte av ti barn som er berørt av stamming, overvinner den voksende tilstanden .

Stamming refererer til måten å snakke eller lese med ødelagt uttale og repetisjon av stavelser. Det rammer hovedsakelig menn og begynner mellom to og fem år.

Pixabay. Tags:  Annerledes seksualitet Sjekk Ut 

Interessante Artikler

add