AVHENGIGHETSTERAPI: HVA ER DET, OG KAN NOEN RUSAVHENGIGE DELTA I DET?
Main / Psykologi / 2020

Avhengighetsterapi: hva er det, og kan noen rusavhengige delta i det?Redaksjonens
Polsk kardiologi - vi har grunner til å være stolte
Polsk kardiologi - vi har grunner til å være stolte
Avhengighetsbehandling har som mål å hjelpe pasienter med å håndtere alkoholisme, narkotikamisbruk og shopaholism. Faktisk kan alt avhengighet behandles, men spørsmålet gjenstår: hva er avhengighetsterapi? Hva du skal gjøre når vi vil