Vertigo og svimmelhetVertigo og svimmelhet


Vertigo er et symptom som vi definerer som en illusjon av bevegelse av miljøet eller av seg selv. Følelsen av bevegelse er vanligvis av svingende, roterende eller av forskyvning, egen eller av underlaget (som skråning av bakken eller nedbør i tomheten), men i virkeligheten forekommer ikke disse endringene i motivet eller omgivelsene.

Svimmelhet er en endring av balanse også der vi inkluderer ubehagelige følelser av tomhet i hodet, utrygghet og ustabilitet, følelse av ubehag og forestående besvimelse, ledsaget av kvalme og oppkast, kaldsvette og blekhet. Vertigo refererer alltid til en endring av det vestibulære systemet (plassert i det indre øret og hvis nevrologiske sentrum er i hjernestammen), mens svimmelhet er en balanseforstyrrelse som ikke alltid er relatert til det.

Hvilke typer svimmelhet er det?


Svimmelhet kan klassifiseres på mange forskjellige måter. En av dem er basert på plasseringen av sykdommen som forårsaker den og deler dem inn i perifert og sentralt.

Perifer vertigo


Det er den som er forårsaket av involvering av labyrinten (det indre øret) og den vestibulære nerven (som bærer balanseinformasjon fra det indre øret til hjernen). Det er den hyppigste.

Pasienter har vanligvis også hørselstap og øresus, trykk og smerter i øret.

Den sentrale svimmelheten


Det skyldes endringen av de nevrologiske mekanismene i selve det vestibulære systemet. I disse tilfellene er det hyppige forandringer i gang og holdning med veldig slående ustabilitet, dobbeltsyn, svelgeproblemer, alvorlig hodepine, etc.

Hvordan opprettholder vi balansen?


Mennesket oppnår en tilstrekkelig statisk (bevegelsesløs) og dynamisk likevekt (under realisering av bevegelser) takket være den kontinuerlige, samtidige og kongruente handlingen fra tre systemer som til sammen utgjør det «generelle likevektssystemet».

Vi viser til det vestibulære systemet (det er i det indre øret og dets nevrologiske sentrum er lokalisert i hjernestammen), det visuelle og det proprioseptive eller den dype muskel-, bein- og leddsfølelsen. Det generelle systemet integrerer all nyttig informasjon i hjernen for å holde motivet stabilt og som kommer kontinuerlig fra de tre undersystemene som er nevnt over.

Hver del eller element av informasjon blir sammenlignet med den som kommer fra de andre systemene og med visse likevektsmønstre som personen har tilegnet seg over tid (med erfaring) for å gjøre nødvendige nødvendige stillinger til enhver tid, noe som gjør det mulig å opprettholde kroppens tyngdepunkt i området som utgjør understøttelsesbasen.

Hvilken rolle spiller øret for å opprettholde balansen?


Øret er ansvarlig for å opprettholde utseendet og stillingsjusteringen gjennom reflekser kalt oculomotor og spinal vestibule. Dette er så takket være evnen til mottakere som er plassert inne, til å oppdage, registrere og analysere vinkel- og lineære akselerasjoner som en person kan bli utsatt for i de tre aksene i rommet i alle øyeblikkene i hverdagen.

Det visuelle systemet og trykkreseptorene


Involvert i å opprettholde balansen er også det visuelle systemet som overvåker hvor kroppen er i rommet, samt bevegelsesretningen. Trykkreseptorene i huden, hovedsakelig på føttene, forteller oss hvilken del av kroppen som berører overflaten, samt reseptorene i muskler og ledd som informerer oss om hvilken del av kroppen som beveger seg.

Hva er årsakene?


Når det gjelder øreforandringer må vi nevne, i rekkefølge av frekvens:
  • Godartet paroksysmal posisjonsvinkel.
  • Ménières sykdom.
  • vestibulær nevritt

Alle disse årsakene representerer 54% av spørsmålene på grunn av svimmelhet og svimmelhet.
Andre årsaker til otologisk eller perifer opprinnelse er svulster (akustisk nevrom), traumer, smittsom, giftig eller idiopatisk (ingen kjent opprinnelse) som representerer de resterende 33%.
Innen nevrologisk patologi er vaskulær opprinnelse og multippel sklerose de med høyest forekomst.
Tags:  seksualitet Ordliste Helse 

Interessante Artikler

add