RICE WAFERS

Rice WafersRedaksjonens
Polsk kardiologi - vi har grunner til å være stolte
Polsk kardiologi - vi har grunner til å være stolte
Er sukkeret i riskaker enkelt eller komplekst? Er de lett eller vanskelige å fordøye, for så vidt jeg vet er de dannet som et resultat av høy temperatur og trykk, og dette må påvirke endringer i strukturen til karbohydrater. Er det virkelig