Karbonmonoksidforgiftning: tiltak å ta


Karbonmonoksidforgiftning: de 5 tiltakene som må tas i nødstilfellerFørste mål


Åpne alle dører og vinduer.

Andre tiltak


Koble fra enheten eller enheten som er ansvarlig.

Tredje tiltak


Evakuer menneskene som er til stede.

Fjerde mål


Ring nødnumre (112 og brannmenn).

Femte tiltak


Ikke gå inn i rommet eller stedet for hendelsen uten å ha blitt godkjent av helsepersonell. Tags:  Psykologi velvære Kjønn 

Interessante Artikler

add