Malarone: Indikasjoner, dosering og bivirkninger


Malarone er et medisin som brukes til å behandle malaria eller malaria, en sykdom med parasittisk opprinnelse som overføres ved bitt av en infisert mygg. Det anbefales også for personer som planlegger å reise til et land som er rammet av malaria.

indikasjoner

Malarone er indikert ved helbredende behandling hos pasienter som er rammet av malaria i sin alvorlige form (malaria forårsaket av Plasmodium Plasmodium) og i forebyggende behandling hos de som skal reise til et område som er rammet av malaria. Malarone kommer som et nettbrett og gis via munnen.

Kontra

Malarone er kontraindisert hos personer som har en overfølsomhet for et av dets aktive stoffer (atovakvon eller proguanilhydroklorid) eller for et annet stoff som kommer inn i dets sammensetning. Dette legemidlet skal ikke foreskrives i forebyggende behandling hos pasienter som lider av alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger

Malarone kan forårsake noen milde og forbigående bivirkninger, spesielt hodepine, tap av matlyst (anoreksi, gastrointestinale lidelser, kvalme, oppkast, magesmerter), feber og hudreaksjoner (kløe, kviser).

Forholdsregler for bruk

Ved oppkast bør en annen tablett tas. Ved alvorlig malaria, bør en annen behandling mottas. Tags:  Nyheter seksualitet Helse 

Interessante Artikler

add