Behandling for galleblæren polypper

Den eneste definitive behandlingen for galle polypper er fjerning av galleblæren eller kolecystektomi. Denne operasjonen anbefales for pasienter med symptomer eller når det mistenkes at det er risiko for progresjon mot malignitet. Riktig oppfølging av pasienter som ikke er utsatt for kolecystektomi er ukjent.


Hvordan vite om en polypp er godartet eller ondartet

De fleste galle polypper er godartede. Imidlertid er det nødvendig å utelukke ondartethet av en polypp fordi avansert galleblæren kreft har en dårlig prognose. Hvis det oppdages tidlig, kan det imidlertid trekkes ut og herdes. Selv om ingen bildediagnostiske studier kan fortelle oss når en polypp er neoplastisk eller ikke-neoplastisk, kan ultralyd (også kjent som ultralyd) gi oss veldig nyttig informasjon for å skille de forskjellige opprinnelsene til polypper.

Risikofaktorer forbundet med polypper

Hos de pasienter som har både gallestein og gallestein, anbefales en kolecystektomi uansett polypstørrelse og symptomer, siden gallestein har vist seg å være en risikofaktor for kreft i galleblæren hos pasienter med galleblæren-polypper. .

Gallepolypper hos pasienter med primær skleroserende kolangitt er vanligvis ondartet, så kolecystektomi anbefales også.

Tilsvarende anbefales kolecystektomi hos pasienter med galle polypper som har hatt episoder av pankreatitt eller galle kolikk, ettersom mange pasienter har en tendens til å bli bedre etter operasjonen.

På den annen side bør pasienter med uklare symptomer på dyspepsi og uten gallekolikksymptomer behandles med omhu, siden det ikke har vist seg at kolecystektomi forbedrer symptomene.

Behandling i henhold til polyppstørrelse

Pasienter som ikke passer inn i noen av disse kategoriene, bør behandles i henhold til størrelsen på polyppen: polypper med en størrelse over 18 mm er ofte ondartede og må fjernes. En CT-skanning må først gjøres for å fullføre studiene.

Polypper som måler mellom 10 mm og 18 mm har en malignitetsgrad på mellom 25 og 77%. Når de er ondartede, blir de vanligvis funnet i tidlige stadier, slik at en laparoskopisk kolecystektomi kan utføres.

Polypper som måler mellom 5 mm og 10 mm er noen ganger kolesterolpolypper, adenomer eller karsinomer. Hvis polyppene er flere, pedunculated, hyperechoic med hensyn til leveren, er det sannsynlig at de er kolesterol polypper. Hvis polyppen er ensom, forseglet, isokoisk med hensyn til leveren, er den sannsynligvis av neoplastisk opprinnelse. Imidlertid er den mest pålitelige data stabiliteten til polyppen under hele oppfølgingen. Det er ingen enighet om hvor ofte disse polyppene skal overvåkes. Noen studier antyder en oppfølging med ultralyd etter tre og seks måneder, og deretter årlig. Stabile polypper kan følges årlig, mens de som vokser bør resiseres.

Polypper som er mindre enn 5 mm i størrelse er for det meste godartede og kalles kolesterol. Pasienter som ikke har noen symptomer, trenger ingen behandling. Imidlertid kan en oppfølging med ultralyd (ultralyd) hver 6. og 12. måned være passende. Hvis polyppen forblir stabil, krever den ikke ytterligere overvåking.

Pixabay.
Tags:  Medisiner Nyheter velvære 

Interessante Artikler

add